ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MODE EN KAFTEN

De huidige verkoopvoorwaarden worden enerzijds gesloten door het bedrijf EURL MODE ET CAFTAN met een kapitaal van 7500 euro met maatschappelijke zetel te 10 rue de la République 13001 Marseille, ingeschreven in het handels- en handelsregister van Marseille onder het nummer 534413455 hierna "EURL MODE ET CAFTAN" genoemd en anderzijds door iedere natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen  via  de website www.mode-et-caftan.com hierna "de koper" genoemd.

Elke bestelling van een product die verschijnt in de online winkel van de site www.mode-et-caftan.com veronderstelt de raadpleging en voorafgaande aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden. De klik van validatie van de bestelling impliceert een volledige aanvaarding van het heden. Deze klik heeft de waarde van een “digitale handtekening”.

Kunst - 1 stuk

Deze verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relatie tussen EURL MODE ET CAFTAN en de koper te definiëren, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via de commerciële site www.mode-et-caftan.com, ongeacht of de koper een  professional of een consument is .

De verwerving van een goed of een dienst via deze site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden.

Deze verkoopvoorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of specifieke voorwaarden die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door  www.mode-et-caftan.com .

EURL MODE ET CAFTAN behoudt zich het recht voor om zijn verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dit geval zijn de toepasselijke voorwaarden de voorwaarden die van kracht zijn op de datum van de bestelling door de koper.

 Art - 2 Kenmerken van de aangeboden goederen en diensten

De aangeboden producten en diensten zijn die vermeld in de catalogus gepubliceerd op de site www.mode-et-caftan.com.

Deze producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

Elk product gaat vergezeld van een door de leverancier opgestelde omschrijving.

De foto's in de catalogus zijn zo getrouw mogelijk, maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product garanderen, met name wat de kleuren betreft.

Als er een fout zou sluipen in de beschrijving van een product, verbindt het bedrijf  www.mode-et-caftan.com  zich ertoe deze onmiddellijk te corrigeren nadat het op de hoogte is gebracht en/of kennis heeft genomen van deze fout. Bijgevolg kon het bedrijf MODE ET CAFTAN zijn verantwoordelijkheid niet inzien door de fout in de beschrijving van een product dat na informatie onmiddellijk zou worden verholpen.

Alles is in het werk gesteld om de juistheid van de informatie op de site www.mode-et-caftan.com te waarborgen. De leveranciers zijn echter niet verantwoordelijk voor de gevolgen, incidenten, bijzondere schade die voortvloeien uit elektronische transmissies of de juistheid van de informatie.

Product- en fabrikantnamen en -merken worden alleen gebruikt voor identificatiedoeleinden. De foto's, beschrijvingen en prijzen van de producten zijn niet contractueel.

De essentiële kenmerken van de aangeboden goederen en diensten worden gepresenteerd op de site  www.mode-et-caftan.com

Bijgevolg kan de verantwoordelijkheid van www.mode-et-caftan.com niet worden ingeroepen als daar fouten zouden kunnen worden geïntroduceerd.

Sommige producten die we op onze site aanbieden, zijn onderhevig aan wijzigingen als gevolg van de onbeschikbaarheid van bepaalde stoffen, passementen, kant.

Evenzo kunnen, voor zover het artikelen met de hand zijn gemaakt, verschillen bestaan ​​tussen de foto en het ontvangen product. U kunt bijvoorbeeld een kleurverschil zien, afhankelijk van uw monitor.


Art - 3 Productgarantie

De consument valt onder de bescherming van de Franse wetgeving.

Alle door de verkoper geleverde producten genieten de wettelijke garantie voorzien door de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

In geval van niet-conformiteit van een verkocht product, kan het worden teruggestuurd naar de verkoper die het terugneemt, omruilt of terugbetaalt.

Alle klachten, verzoeken om omruiling of terugbetaling moeten per post worden ingediend op het volgende adres: 

MODE EN KAFTAANS - 11 RUE LOUISE COLET - GALICE MIRABEAU BUSINESS CENTRE 13090 AIX EN PROVENCE  binnen 72 uur (3 dagen) na de leveringsdatum.

Uw product is gegarandeerd en kan alleen geretourneerd worden op vormfouten (fabricagefout) elk product wordt voor verzending gecontroleerd.

Voor gepersonaliseerde producten, aanpassingen, zoals (toevoegen van een sleep, mouwen, andere halslijn, bandjes, sluiting, kleur en eventuele aanpassingen aan het te koop aangeboden model) wordt geen ruil geaccepteerd.

Evenzo voor artikelen in de uitverkoop of op maat gemaakt, wordt geen ruil geaccepteerd of wordt restitutie verleend.


Maatwerk van modellen: in het geval van een gepersonaliseerd model, aangevraagd door de klant, stemt u ermee in het model te aanvaarden dat u wordt geleverd zonder beperking van vorm of kleur, omdat het een vakmanschap blijft. 
Er zal geen omruiling of terugbetaling plaatsvinden, u neemt het risico dat het gepersonaliseerde model niet exact overeenkomt met het gevraagde product, tenzij goedgekeurd door  www.mode-et-caftan.com  zonder enige verplichting van zijn kant. 
De artikelen kunnen min of meer duidelijk verschijnen op de foto's van de site  www.mode-et-caftan.com in vergelijking met de werkelijke kleur van het ontvangen product. Dit komt deels door het verschil in kleurweergave en instellingen van de ene monitor naar de andere, en doordat de opname min of meer wordt belicht door de flitser van de camera. De foto's komen niet in het contractuele veld. De verantwoordelijkheid van het bedrijf www.mode-et-caftan.com kan niet worden aangegaan in geval van een fout in een van deze foto's of een van deze teksten.

Kunst - 4 tarieven

De prijzen in de catalogus zijn prijzen inclusief btw in euro, rekening houdend met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling; elke wijziging in het tarief kan worden doorberekend in de prijs van de producten of diensten.

www.mode-et-caftan.com  behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande echter dat de prijs die op de dag van de bestelling in de catalogus staat, de enige is die van toepassing is op de koper.

De aangegeven prijzen zijn exclusief orderverwerking en bezorgkosten.

Kunst - 5 bestellingen

De koper die een product of dienst wenst te kopen, moet:

- vul het identificatieformulier in waarop hij alle gevraagde gegevens zal vermelden.

- vul het online bestelformulier in met alle referenties van de gekozen producten of diensten

- zijn bestelling valideren na controle;

- voer de betaling uit onder de voorziene voorwaarden

- hun bestelling en betaling bevestigen.

De bevestiging van de bestelling houdt de aanvaarding in van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning dat ze er perfect van op de hoogte zijn en het afstand doen van zijn eigen aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden.

Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging vormen het bewijs van de transactie. Bevestiging is de moeite waard om transacties te ondertekenen en te accepteren.

De verkoper communiceert per e-mail een bevestiging van de geregistreerde bestelling.

Na ontvangst van uw bestelling controleren wij de beschikbaarheid van het/de product(en).In geval van onbeschikbaarheid verbinden wij ons ertoe om binnen 30 dagen na ontvangst van uw betaling het bestelde product aan u te leveren of u een aanbieding te doen een vergelijkbaar product voor een vergelijkbare prijs. U kunt, op eenvoudig verzoek aan onze Klantenservice, de annulering van uw bestelling en de terugbetaling ervan aanvragen, per gewone post (voor meer veiligheid raden wij u echter aan om per post met ontvangstbevestiging te gaan) naar het volgende adres: 

MODE EN KAFTANN - 11 RUE LOUISE COLET - GALICE MIRABEAU BUSINESS CENTRE 13090 AIX EN PROVENCE  .

Art - 6 Leveringsmethode

De producten worden geleverd op het adres dat door de consument op het bestelformulier is opgegeven en alleen in de geografische gebieden die wij bedienen. Voor FRANKRIJK worden de leveringskosten aan u aangegeven, afhankelijk van het bedrag van uw bestelling en de geografische gebieden van levering. 

Voor andere landen betaalt u alleen een leveringspakket volgens uw geografische gebied, Europa, Maghreb, Zwitserland, ongeacht het bedrag van uw bestelling. 

U wordt geleverd door vervoerder "het postkantoor in nationaal of internationaal colissimo" De levertijden worden u meegedeeld bij het plaatsen van uw bestelling.

 De producten verlaten ons pand in perfecte staat. De klant moet de vervoerder (of de postbode) het minste spoor van schokken (gaten, sporen van verbrijzeling, enz.) op het pakket melden en indien nodig het pakket weigeren. U krijgt dan kosteloos een nieuw identiek product toegestuurd.

 In geval van voordeel van een promotionele aanbieding van de verzendingskosten, zijn deze Ci's alleen geldig in geval van daadwerkelijke verkoop. Mode & Caftan behoudt zich het recht voor om bezorgkosten en accessoires in verband met de verzending van het pakket in te houden als de verkoop door de klant wordt geannuleerd.

Kunst - 7 levertijden

Onze levertijden kunnen variëren van 48 uur tot 30 dagen, afhankelijk van de beschikbaarheid van het product.

Bij een spoedaanvraag buiten deze deadlines zullen we ons best doen om ervoor te zorgen dat u binnen de deadlines blijft, maar u loopt het risico dat uw artikel na de deadline bij u wordt afgeleverd, wat in dit geval op geen enkele manier vallen onder de verantwoordelijkheid van  www.mode-et-caftan.com  en vormen in geen geval een reden voor annulering van de bestelling als deze op maat is gemaakt. De normen hebben het principe dat ze altijd worden teruggenomen of geruild.

 

Art - 8 Non-conformiteit van de levering

Bij ontvangst van uw pakket moet u de conformiteit van de geleverde goederen controleren op het moment van levering en voordat u de leveringsbon van de vervoerder ondertekent.

U moet op de leveringsbon aangeven in de vorm van handgeschreven reserveringen vergezeld van uw handtekening, elke anomalie met betrekking tot de levering (beschadigd product) Deze verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd wanneer de koper, of een door hem gemachtigde persoon, heeft ondertekend de afleveringsbon. 
U dient afwijkingen ook per aangetekend schrijven te melden en uw reserveringen uiterlijk 3 werkdagen na ontvangst van het artikel/de artikelen te bevestigen aan de vervoerder en een kopie van deze brief te sturen naar:

MODE EN KAFTANN - 11 RUE LOUISE COLET - GALICE MIRABEAU BUSINESS CENTRE 13090 AIX EN PROVENCE .

Art - 9 Bezorgprobleem veroorzaakt door de vervoerder

Als op het moment van levering de originele verpakking beschadigd, gescheurd of open is, moet u de staat van de artikelen controleren. Als ze beschadigd zijn, moet u verplicht het pakket weigeren en een voorbehoud op de leveringsbon noteren (pakket geweigerd wegens geopend of beschadigd). Elke afwijking met betrekking tot de levering (beschadiging, ontbrekend product in vergelijking met de leveringsbon, beschadigde verpakking, kapotte producten, enz.) moet op de leveringsbon worden vermeld in de vorm van een ''handgeschreven reserve'', vergezeld van de handtekening van de klant. Tegelijkertijd moet de consument deze afwijking bevestigen door binnen twee werkdagen na de leveringsdatum aan de vervoerder een aangetekende brief met ontvangstbevestiging te sturen waarin hij de genoemde klachten uiteenzet.
De consument dient een kopie van deze brief te sturen naar: 

MODE EN CAFTAN - 11 RUE LOUISE COLET GALICE MIRABEAU BUSINESS CENTRE 13090 AIX EN PROVENCE 

Zonder dit feit gaan we niet over tot enige handel.

Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor verlenging van levertijden door toedoen van de vervoerder, in het bijzonder in geval van verlies van producten, slecht weer of gehele of gedeeltelijke staking, postdiensten, transport/communicatie.

Met betrekking tot professionele aankopen  kan www.mode-et-caftan.com niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgschade als gevolg van deze geschenken, bedrijfsverlies, winstderving, schade of kosten die hieruit kunnen voortvloeien.

Kunst - 10 leveringsfouten 

De consument moet bij  www.mode-et-caftan.com op dezelfde dag van de levering of uiterlijk op de eerste werkdag na de levering elke klacht over een leveringsfout en/of niet-conformiteit van de producten indienen. in natura of in kwaliteit in vergelijking met de indicaties op de bestelbon. Na deze termijn wordt elke klacht afgewezen. De formulering van deze klacht aan  www.mode-et-caftan.com  kan aan ons adres worden gedaan. Elke klacht die niet binnen de hierboven gedefinieerde regels en binnen de termijnen wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat  www.mode-et-caftan.com  van elke verantwoordelijkheid tegenover de consument.

Als onderdeel van een levering die niet voor hem bestemd zou zijn, is de klant verplicht om het/de pakket(ten) in de staat te houden en onmiddellijk de Klantenservice van www.mode-et-caftan.com te informeren die zal vragen om het terug  te  sturen door colissimo met verzekering, worden de kosten van het retourneren van het pakket in rekening gebracht door www.mode-et-caftan.com die u binnen 15 dagen na ontvangst van het pakket een terugbetaling zal sturen.

Art - 11 Intrekking

De wettelijke retourtermijn is 14 dagen na ontvangst van het artikel, maar gezien de gebeurtenisaard van onze artikelen profiteren kopers van een periode van 48 uur vanaf de levering van hun bestelling om ons op de hoogte te stellen van de wens om het artikel te retourneren voor omruiling of terugbetaling zonder boete, met uitzondering van de kosten van terugzending en conformiteitsherstel. Deze informatie kan de vorm aannemen van een e-mail naar modeetcaftan@gmail.com of telefonisch op 0644316925. 

De retourzending moet worden vastgesteld met een verzekering van een bedrag gelijk aan uw aankoop. Alle verzendkosten, gerelateerd aan de betaling, retourzending en reparatie van het artikel dat voor uw rekening blijft, bedragen 24 euro. 

Voor artikelen met standaardafmetingen wordt uw product naar keuze geruild of terugbetaald.

Om geaccepteerd te worden, moet elke retourzending worden gemeld en de voorafgaande toestemming hebben van  www.mode-et-caftan.com binnen 48 uur werkdagen na ontvangst van het pakket. Anders en bij wijze van uitzondering zal Mode & Caftan uw aanvraag van geval tot geval bestuderen.

Alleen producten die in hun geheel worden geretourneerd, worden teruggenomen, in hun complete en intacte originele verpakking en in perfecte staat voor wederverkoop. Elk product dat beschadigd of gedragen is, naar parfum of andere bijzondere geuren ruikt, of waarvan de originele verpakking beschadigd is, wordt niet teruggenomen of geruild. 

Mode et Caftan behoudt zich het recht voor om een ​​retourzending te weigeren als zij van oordeel is dat niet aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Art – 12 Uitzondering op het herroepingsrecht 

Dit recht is niet van toepassing op producten die voor de klant zijn vervaardigd of gepersonaliseerd.

Voer de volgende items in dit veld in:

- Artikelen boven maat 42/44 en onder maat 34/36 met aanpassing van de lengte of andere aanpassingen.

- Op bestelling gemaakte artikelen gemaakt of gepersonaliseerd voor de klant. 
-Artikelen op maat gemaakt en waarvan de klant een fout heeft gemaakt over zijn afmetingen. 
-Gewijzigde en gepersonaliseerde items: toevoeging van sleep, toevoeging van mouwen, aanpassing, kleuren, verkorting van mouwen, wijziging van halslijn

- Artikelen die gedragen zijn of veranderingen hebben ondergaan.

- Artikelen met een overdreven uitgesproken parfumgeur, sigarettengeur of andere onaangename geur door bijvoorbeeld het niet bewaren en beschermen van het artikel in de verpakking. 

-Artikelen beschadigd door slecht onderhoud of wassen niet aangepast door de klant 
-Artikelen in de uitverkoop en uit voorraad

Kunst - 13 Betaling 

De prijs is te betalen bij bestelling.

Betalingen worden gedaan met een creditcard, ze worden gedaan via het beveiligde systeem dat gebruikmaakt van het SSL-protocol ( Secure Socket Layer ), zodat de verzonden informatie wordt gecodeerd door software en dat geen derde partij deze kan lezen tijdens het transport op de netwerk.

Het kan ook per cheque, overschrijving of postwissel worden gedaan volgens de financiële voorwaarden die op de site zijn gedefinieerd.

Art - 14 Aansprakelijkheid

De verkoper is in het online verkoopproces alleen gebonden door een middelenverbintenis, zijn verantwoordelijkheid kan niet worden aangegaan voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, inbraak, virus, breuk service of andere onopzettelijke problemen .

De keuze en de aankoop van een product of een dienst vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant. 
De aansprakelijkheid van www.mode-et-caftan.com is beperkt tot het bedrag van de bestelling. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, omzetderving, op welke wijze dan ook ontstaan, ook al bestond de mogelijkheid van deze schade op het ogenblik van de aankoop van het product. 

www.mode-et-caftan.com, specificeert dat volgens artikel 1124 van het Burgerlijk Wetboek niet-ontvoogde minderjarigen niet in staat zijn om contracten te sluiten. Daarom moeten bestellingen voor minderjarigen worden geplaatst door het ouderlijk gezag.

In geval van accidentele verzameling van persoonsgegevens met betrekking tot een minderjarige, heeft de overheid de bevoegdheid om zich te verzetten tegen de opslag en/of overdracht ervan aan derden. 

Verkoop, leveringen, betalingen, terugbetalingen en alle activiteiten op deze site blijven de verantwoordelijkheid van www.mode-et-caftan.com. In het geval van niet-levering van een bestelling of een deel van een bestelling, heeft u maximaal 40 dagen (vanaf de datum van vertrek uit ons pand) om u te manifesteren. Na deze termijn accepteren wij geen enkele claim.

Art – 15 Overmacht 

Geen van de partijen is tekortgeschoten in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen, voor zover de uitvoering ervan wordt vertraagd, verhinderd of verhinderd door een toevallige overmacht.

Als een geval van overmacht wordt beschouwd elk onweerstaanbaar feit of elke omstandigheid, buiten de partijen, onvoorzienbaar, onvermijdelijk, buiten de wil van de partijen en die niet door deze laatste kan worden voorkomen, ondanks alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen. 

De partij die door dergelijke omstandigheden wordt getroffen, stelt de andere partij daarvan in kennis binnen tien werkdagen na de datum waarop zij er kennis van heeft genomen. De twee partijen zullen vervolgens binnen de drie maanden samenkomen, tenzij dit onmogelijk is door overmacht, om de impact van de gebeurtenis te onderzoeken en de voorwaarden overeen te komen waaronder de uitvoering van het contract zal worden voortgezet. Indien het geval van overmacht langer dan een maand duurt, kunnen deze algemene voorwaarden door de benadeelde worden beëindigd.

Worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen, naast degene die gewoonlijk worden vastgehouden door de jurisprudentie van de Franse rechtbanken en tribunalen: het blokkeren van transportmiddelen, aardbevingen, branden, stakingen, stormen, overstroming, bliksem, verstoring van telecommunicatienetwerken of moeilijkheden die specifiek zijn voor telecommunicatienetwerken buiten klanten.


Art - 16 Wijzigingen aan de algemene verkoopvoorwaarden

Gezien de mogelijke wijzigingen op de website www.mode-et-caftan.com behouden wij ons het recht voor om deze algemene verkoopvoorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen.

Art – 17 Intellectuele eigendom

Alle elementen van de website www.mode-et-caftan.com zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van www.mode-et-caftan.com.

Niemand is gemachtigd om elementen van de site, softwarematig, visueel of geluid, voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, te reproduceren, exploiteren, herdistribueren of gebruiken.

Elke eenvoudige of hypertekstlink is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van www.mode-et-caftan.com.

Art – 18 Bescherming van persoonsgegevens 

In overeenstemming met de wet op de informatica, bestanden en vrijheden van 6 januari 1978, kan informatie van nominatieve aard met betrekking tot kopers het voorwerp uitmaken van geautomatiseerde verwerking.

www.mode-et-caftan.com behoudt zich het recht voor om informatie over kopers te verzamelen, onder meer door het gebruik van cookies .

Kopers kunnen bezwaar maken tegen de openbaarmaking van hun gegevens door www.mode-et-caftan.com op de hoogte te stellen. Evenzo hebben gebruikers recht op toegang tot en rectificatie van gegevens die op hen betrekking hebben, in overeenstemming met de wet van 6 januari 1978.

Art – 19 Archivering – Bewijs

www.mode-et-caftan.com archiveert aankooporders en facturen op een betrouwbare en duurzame drager die een getrouwe kopie vormt in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek.

De geautomatiseerde registers van  www.mode-et-caftan.com  zullen door de partijen worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

Art – 20 Beslechting van geschillen

Deze online verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht.

In geval van een geschil wordt de bevoegdheid toegewezen aan de bevoegde rechtbanken van de woonplaats van de verweerder, niettegenstaande meerdere verweerders of garantieclaims.